3η Δράση Σχολής Γονέων 2017-2018

“Μουσικοκινητική έκφραση και δημιουργικές δράσεις για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων” & “Μουσικοκινητική έκφραση και δημιουργία για παιδιά προσχολικής αγωγής και τους γονείς τους”. Μέσα από τη διπλή αυτή δράση μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 3 & 4 Δεκεμβρίου 2017, γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν, να μάθουν αλλά και να διασκεδάσουν με εργαλεία τη μουσική, το λόγο και την κίνηση και βασιζόμενοι στις τεχνικές της μουσικοπαιδαγωγικής θεώρησης του CarlOrff. Η υλοποίηση και των δύο προγραμμάτων έγινε από τον Ελληνικό Σύλλογο Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff και με υπεύθυνες προγράμματος την κυρία Ρία Θεοδώρου και την κυρία Νίκη Αράπη.

 

Share This