Οι Εγγραφές μας

 

Οι εγγραφές μας

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια 2,5 – 3,5 ετών από όλη την Σαντορίνη εφόσον συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής και τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού. Μετά την επιλογή των νηπίων και έπειτα από ενημέρωση από τη διεύθυνση, γίνεται η προσκόμιση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της εγγραφής δικαιολογητικών.

Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του παιδικού σταθμού. Προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Καρτεράδου.

Βασική προϋπόθεση εγγραφής είναι η αποδοχή της διαπαιδαγώγησης με βάση την ορθόδοξη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι γίνονται δεκτά μόνο βαπτισμένα νήπια.

 

 

Περίοδοι Εγγραφών

Οι αιτήσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 γίνονται από 15 Μαΐου 2021 έως τις 15 Ιουνίου 2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τη διεύθυνση του παιδικού σταθμού στο e-mail: glikogalousa@yahoo.gr.

Μετά την επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση από τη διεύθυνση του σταθμού προς τους γονείς των επιλεγέντων φοιτούντων μαθητών. Η ολοκλήρωση εγγραφής κάθε νηπίου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται από 16 Αυγούστου μέχρι 30 Αυγούστου.

Οι εγγραφές μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο (1 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου) ξεκινούν από 1 Μαϊου. 

Η εγγραφή για τα νήπια στο πρόγραμμα ωριαίας φύλαξης (baby parking) γίνεται και  κατά την διάρκεια όλου του χρόνου μετά από αίτηση και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για την εγγραφή στον παιδικό σταθμό εφόσον η αίτηση έχει επιλεγεί, οι γονείς πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στην διεύθυνση του παιδικού σταθμού τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εγγραφής (Κατεβάστε την αίτηση)
  • Κανονισμός Λειτουργία του Παιδικού Σταθμού τον οποίο θα τον προμηθευτείτε από τον παιδικό σταθμό
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
  • Τη συμπληρωμένη από παιδίατρο “Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού” (Κατεβάστε την Κάρτα Υγείας από εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  • 4 ατομικές φωτογραφίες του νηπίου.
  • Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια του νηπίου σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.