Για τους γονείςΣχολείο και Γονείς

Η συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό στοιχείο για την ομαλή και σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  Ο παιδικός μας σταθμός δίνοντας προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού και γνωρίζοντας τη σημαντικότητα της άμεσης και σωστής πληροφόρησης έχει καθιερώσει διάφορες μεθόδους συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς όπως:

  • Καθημερινή έγγραφη ενημέρωση των γονέων για την εκπαίδευση και διατροφή του κάθε νηπίου.
  • Ενημέρωση για την ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού καθώς και για την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Ενημέρωση τις ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται.
  • Δίνεται η δυνατότητα για καθημερινή επικοινωνία με την Διεύθυνση του παιδικού σταθμού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 15:00μ.μ. έως 16:00μ.μ..
  • Συμβουλευτική γονέων μέσα από το πρόγραμμα της Σχολής Γονέων του σταθμού μας.Σχολή Γονέων

Με στόχο την  ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας δημιουργήσαμε τη Σχολή Γονέων. Πρόκειται για Σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό την η ενημέρωση σε θέματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής του παιδιού τους καθώς και η εμπλοκή τους σε βιωματικά εργαστήρια προκειμένου να βιώσουν διάφορα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τον γονεϊκό τους ρόλο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Η ενεργητική συμμετοχή των γονέων και η παρουσία τους στη Σχολή Γονέων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την αποδοτικότερη λειτουργία του Σταθμού.

ERROR: The shelf is empty