Οργάνωση & ΛειτουργίαΠερίοδοι Φοίτησης
 • Η φοίτηση των νηπίων στον παιδικό σταθμό ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η περίοδος παραμονή των νηπίων στο σταθμό γίνεται μετά από επιλογή των γονέων. Ορίζονται 2 περίοδοι φοίτησης οι οποίες έχουν ως εξής:
  • Πρώτη περίοδος φοίτησης από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους.
  • Δεύτερη περίοδος φοίτησης από 10 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους.
 • Η φοίτηση στον σταθμό γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
 • Τους μήνες της τουριστικής περιόδου από τις 14 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας της ωριαίας φύλαξης (baby parking) για το Σάββατο και την Κυριακή ύστερα από επιλογή του γονέα και εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.Προγράμματα Φοίτησης

Τα προγράμματα φοίτησης αφορούν το ωράριο παραμονής των    νηπίων στο σταθμό και ορίζονται ως εξής:

 • Βασικό πρόγραμμα φοίτησης 8:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.:

Περιλαμβάνει διαθεματικές δραστηριότητες όπως προαναγνωστική και προαριθμητική εκπαίδευση, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, περιβαντολλογική εκπαίδευση, πολιτιστικές δραστηριότητες, εικαστικά, δραματική τέχνη ώστε τα παιδιά να προσεγγίσουν έννοιες και διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, της λογικομαθηματικής σκέψης, στην καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση το τριμηνιαίο θεματικό σχολικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού.

 • Πλήρες πρόγραμμα φοίτησης 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.:

Περιλαμβάνει το βασικό πρόγραμμα ενισχυμένο και εμπλουτισμένο με δραστηριότητες οι οποίες προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες για έκφραση, διερεύνηση, δοκιμές, πειραματισμούς για περαιτέρω εμπέδωση και εμβάθυνση σε γνώσεις και έννοιες καθώς προσφέρεται και η δυνατότητα της ξεκούρασης,  ύπνου.

 • Ωριαία φύλαξη (baby parking):

Τα Σάββατα για την περίοδο από 14 Μαΐου έως 31 Αυγούστου από τις 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ γίνεται ανάθεση και απασχόληση των νηπίων οπότε και για όσες ώρες επιθυμεί ο γονέας ύστερα από συνεννόηση με τη διεύθυνση.


Η Διατροφή μας

Ο παιδικός σταθμός προσφέρει το πρωινό των νηπίων το οποίο   είναι ειδικά καθορισμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις διατροφολόγου και τη σύμφωνη γνώμη παιδιάτρου και το οποίο παρέχεται στους γονείς με την εγγραφή του νηπίου.

Το μεσημεριανό γεύμα του παιδιού θα προέρχεται από το σπίτι του το οποίο θα φέρνει μαζί του σε κατάλληλο μέρος που θα του παρέχεται από τον παιδικό σταθμό κατά την εγγραφή του.


Η Μεταφορά

Η μεταφορά των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο πρόσωπο ύστερα από ειδοποίηση του γονέα.

 • Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 8:00 π.μ. και λήγει στις 8:45 π.μ. το πρωί, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες. Καθυστερημένες αφίξεις, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές πέραν του ωραρίου προσέλευσης και κατά τη διάρκεια του ωραρίου δραστηριοτήτων. Η επόμενη ώρα προσέλευσης είναι στις 11:00 και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης με αιτιολογία, παρακαλείται ο γονέας να έχει ενημερώσει τηλεφωνικά την διεύθυνση.
 • Η αναχώρηση των νηπίων γίνεται με βάση το πρόγραμμα φοίτησης της επιλογής σας, δηλαδή από τις 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. (το αργότερο) για το βασικό πρόγραμμα και από τις 15:30 μ.μ έως τις 16:15 μ.μ. (το αργότερο) για το πλήρες πρόγραμμα.Οι Αργίες μας

Ο Παιδικός Σταθμός δεν λειτουργεί:

 • Όλες τις επίσημες αργίες του Κράτους
 • 12 εργάσιμες ημέρες τις εορτές των Χριστουγέννων
 • Από την Μ. Δευτέρα έως την Παρασκευή της Διακαινησίμου (Διακοπές Πάσχα)
 • Tο διάστημα 31 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου.