Υπηρεσίες


Εκπαιδευτικό έργο

Η διδασκαλία γίνεται με βιωματικό τρόπο, προκαλώντας τη δράση και την αυτενέργεια των παιδιών, κινητοποιώντας την περιέργειά τους και την έμφυτη προδιάθεσή τους για μάθηση και ανακάλυψη, μέσα από την επεξεργασία πλούσιου εποπτικού και παιδαγωγικού υλικού, προωθώντας την ανάπτυξη της ατομικής δημιουργικότητας του κάθε παιδιού με βάση τη διανοητική και όχι τη χρονολογική  ηλικία του.

Μέσα από τη καθημερινή επαφή των παιδιών μεταξύ τους και με την παιδαγωγό δίνεται η δυνατότητα σε αυτά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας να τους δημιουργηθούν ικανότητες συγκέντρωσης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους.

Επίσης μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ενδυνάμωσης και ενημέρωσης ο Παιδικός Σταθμός πραγματοποιεί δράσεις όπως:

  • Εκκλησιασμός για τα νήπια μια φορά το μήνα.
  • Διοργανώνει τη Σχολή Γονέων. Πρόκειται για Σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς όπου μηνιαίως πραγματοποιούνται διαλέξεις και δράσεις που αφορούν την παιδαγωγική και συμβουλευτική γονέων τις απογευματινές ώρες.
  • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που αφορούν τα παιδιά εκτός του χώρου του, ύστερα από συνεννόηση με του γονείς.
  • Διοργανώνει εκδρομές και επισκέψεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
  • Συμμετέχουν τα παιδιά στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.

Διοργανώνονται γιορτές τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου φοίτησης των νηπίων.Τμήματα

Ο παιδικός σταθμός έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει 28 νήπια ηλικιών από 2,5 έως 3,5 ετών.

Τα νήπια κατατάσσονται και διαχωρίζονται με βάση την ηλικία τους και δημιουργούν 2 ολιγομελή τμήματα.

Στο μεταβρεφικό τμήμα «Η Kιβωτός» φιλοξενούνται τα νήπια από την ηλικία των 2,5 έως 3 χρονών.

Στο προ-προνηπιακό τμήμα «Ο κήπος της Εδέμ» φιλοξενούνται τα νήπια από την ηλικία των 3 έως 3,5 χρονών.